سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد گرجی زاد – دبیر زیست شناسی شهرستان بهشهر
ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تنش خشکی بر روی کلروفیل‌ها (b وa)، کاروتن در طول موج‌های مختلفدر گیاه Anthemis altissima دو منطقه توسکستان و چناران از استان گلستان پرداخته شد. گیاهAnthemis altissima گیاهی دارویی است که از ریشه ، ساقه ، برگ آن اسانس تهیه می شود بذر گیاه از مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تهیه شد و با کشت گلدانی و در شرایط گلخانه ای پرورش داده شد و تنش خشکی به آنها اعمال شد مقدار کلروفیل a+b در هردو وضعیت در گیاه توسکستان از چناران بیشتر خواهد شد. در وضعیت خشکی و شاهد مقدار کاروتن در طول موج‌های ۴۷۱،۴۵۰ و ۴۱۹ نانومتر بین گیاه توسکستان و چناران اختلاف معنی‌داردارد