سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نغمه سعادت – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
ناصر هنرجو – استادیار دانشگاه خوراسگان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
محمود کلباسی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

چکیده:

فرسایش خاک یکی از عوامل اصلی در کاهش حاصلخیزی خاک به شمار می رود که نهایتا منجر به تخریب خاک می گردد. به منظور بررسی اثر تغییر کاربری بر میزان کربن آلی، فسفر و نیتروژن خاک ، سه کاربری مرتع خوب، مرتع متوسط و دیمزار رها شده در حوزه آبخیز قره آغاج اصفهان انتخاب شد. تعداد سه نمونه تصادفی از عمق ۱۰ – ۰ سانتیمتری خاک از هر سه کاربری تهیه شد.نتایج نشان می دهد که کاربری تاثیر معنی داری بر میزان کربن آلی فسفر و نیتروژن خاک داشته است به طوریکه کمترین میزان آن در کاربری دیمزار مشاهده شد