سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین کاظمی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده نانو
امیر مقصودی پور –
تورج عبادزاده –

چکیده:

درتحقیق حاضر به منظور تهیه لایه نانوساختار هماتیت (α-Fe2O3 روش الکترودپوزیشن کاتدی مورد استفاده قرار گرفت حمام الکترودیپوزشن محلول آبی حاویFeCl3 + KF + H2O2 + HCl می باشد و زیرلایه از جنس Fluorine- doped tin oxide (FTO به عنوان الکترودکاری درآن قرار میگیرد درمرحله اول لایه اکسی هیدروکسیدآهن تشکیل میشود و سپس طی فرایندکلسیناسیون به هماتیت تبدیل می شود برای تهیه لایه ها روش ولتامتری سیکلی درسه محدوده پتانسیل مختلف به کارگرفته شدهاست و اثر تغییر محدوده پتانسیل برریزساختار و مورفولوژی لایه ها مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده از پراش اشعه ایکس ومیکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که لایه ها نانوساختار بوده و فوتوآند ساخته شده درمحدوده پتانسیل -۰٫۹ V/SCE تا ۰٫۵ V/SCE برای استفاده درسلولها فوتوالکتروشیمیایی برای تولید هیدروژن با استفاده ازنور خورشید مناسب تر است.