سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمشید اسماعیلی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی عمران دانشگاه تبریز
غفور علیزاده – کارشناس ارشد آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی دانشکده عمران
جمیل کسایی – کارشناس آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی دانشکده عمران دانش

چکیده:

دانه بندی مصالح سنگی ،تاثیر بسزایی بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن دارد . بدین معنی که دانه بندی مناسب و استاندارد،بتن توپری ایجاد نموده و در نتیجه منجر به کاهش قابل ملاحظه نفوذپذیری بتن می گردد. سوالات تحقیق: مدول نرمی و اندازه ماگزیمم بعد دانه مصالح سنگی به عنوان پارامتر های معرف دانه بندی در طرح اختلاط های مبتنی بر آئین نامه های مختلف، برای مقاومت فشاری بتن لحاظ گردیده اند . در ا ین مقاله به بررسی اثر تغییر دانه بندی مصالح ریزدانه استاندارد (طبق استانداردASTM C33-03 با مدول نرمی ثابت بر نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن پرداخته ایم. کل مصالح سنگی به منظور ایجاد ماسه استاندارد با مدول نرمی ثابت و دانه بندی متغیر، بطور مجزا د انه بندی گردید. چهار نوع ماسه استاندارد با مدول نرمی ثابت و دانه بندی متغیر به همراه دو نوع شن با ماگزیمم بعد دانه مختلف در طرح اختلاط های بتنی مورد بررسی قرار گرفت . پارامتر های مربوط به دوام بتن از قبیل درصد جذب آب و نفوذپذیری (در برابر آب ) در ٢٨ روز برای ٢۴ نمونه بتنی استوانه ای و مقاومت فشاری ٧ و ٢٨ روزه برای ۴٨ نمونه مکعبی بدست آورده شده و مقایسه گردید. نتیجه گیری: نهایتا نشان داده شد که علی رغم ثابت بودن مدول نرمی ماسه وقرارگرفتن آن در محدوده منحنی دانه بندی استاندارد، تغییر دانه بندی ماسه باافزایش یاکاهش مقادیرمانده روی الک ها، مقاومت فشاری ونفوذپذیری بتن رابطورقابل ملاحظه ای تغییرمی دهد