سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوا شناسی،دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی اکبری – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

چکیده:

مساله تغییر اقلیم به عنوان مهمترین معضل این قرن و تهدیدی برای تمامی جانداران کره زمین می باشد این پدیده در مقیاس زمانی و مکانی وسیعی رخ میدهد و تحت تاثیر عوامل متعددی همچون علل زمینی کیهانی و انسانی شکل می گیرد نوسانات آب و هوایی که باعث خشکسالی و بیابان زایی می شود بیشتر به کاهش میزان بارندگی رطوبت، افزایش دما به ویژه در تابستان افزایش میزان خشکی تبخیر و تعرق وزش بادهای گرم و سوزان و کاهش پوشش گیاهی ارتباط می یابند آب و هوا به عنوان دو عامل اصلی اقلیمی که دارای تغییرات و نوسانات نسبتا زیادی هستند در شکل گیری مناطق خشک و بیابانی نقش بسزایی را ایفا می کند دراین راستا جهت بررسی تغییرات اقلیمی در مناطق خشک آمار پنج ساله ایستگاه سینوپتیک بیرجند در منطقه خشک استان خراسان جنوبی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت برای تعیین روند تغییر اقلیم و پتانسیل خشکسالی بطور معمول از ضرایب خشکسالی استفاده می شود از این رو براساس داده های موجود می توان از شاخص های مختلف خشکی مانند شاخص خشکی دومارتن بهره جست.