سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره رامک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسین قربانی زاده خرازی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احسان دریکوند – عضو هیئت علمی دانشکده علوم آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

اثرات تغییر اقلیم بر الگوی ذوب برف در مدیریت منابع آب رودخانه های با رژیم برفی بسیار با اهمیت است. دو برابرشدن میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر تا قرن آینده در اثر گازهای گلخانه ای می تواند باعث گرمایش جهانی تا و تغییراتی در بارش شود. چنین تغییراتی روی رژیم هیدرولوژیکی تاثیر مستقیم خواهد داشت. در مناطق کوهستانی با تغییرات دما الگوی ذوب برف تغییر خواهد کرد بطوریکه رواناب ناشی از ذوب برف و توزیع آن متفاوت خواهد بود و احتمالا در ماههای زمستان افزایش خواهد یافت. برای بررسی رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل شبیه ساز ذوب برف حوضه دز در ایران انتخاب شده است. در این مقاله مدل ذوب برف SRM و همچنین مدل جهانی تغییر اقلیم ECHAM4 برای بررسی توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از ذوب برف برای نیم قرن آینده شامل دو دوره ۲۵ ساله از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ در حوضه دز بکار گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زمان بیشینه جریان از بهار به زمستان انتقال خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که در این حوضه دبی زمستان با افزایش نسبی و دبی بهار و نیز دبی پائیز با کاهش نسبی روبرو شوند. همچنین پیش بینی می شود که دبی تابستان با کاهش شدید جریان مواجه شود بطوریکه احتمالا در برخی از روزهای سال ممکن است رودخانه خشک شود.