سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم حیدرنژاد – دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، ایران
محمد زارع ارنانی – دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، ایران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که جهان کنونی را تحت تأثیر قرار داده است پدیده ی تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم و مهم ترین پی آمد آن یعنی گرمایش جهانی باعث گسترش بیابان زایی و نیز خشکسالی های پی در پی در جهان شده است. براساس گزارش سازمان ملل در آینده ای نزدیک ۳۱ کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده برده می شود. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از گزارشات هیات بین الدول تغییر اقلیم(IPCC) تأثیر تغییر اقلیم بر بیابان زایی مشخص شود. بر اساس چهارمین گزارش IPCC دمای متوسط هوا و اقیانوس ها، آب شدن وسیع برف ها و یخ ها و بالا آمدن جهانی سطح دریاها، حکایت از گرمایش مسلم نظام اقلیمی دارد.