سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود ایران پرست – دانشکده مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهدی عزیزیه – دانشکده مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
خلیل الله قیصری – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فرآیند اصطکاکی اغتشاشی یک روش جدید اتصال حالت جامد می باشد. همچنین از این روش میتوان برای ساخت نانوکامپوزیت ها استفاده نمود. در این فرآیند ، یک ابزار غیر مصرفی که شامل یک تکیه گاه و پین است به منظور توزیع پودر سرامیکی در زمینه فلزی مورد نظر بهکارمیرود. ابزار درون سطح فلز پایه نفوذ کرده و با اغتشاش ماده ، آن را به حالت خمیری رسانده و پودر سرامیکی مورد نظر را با آن مخلوط می کند.در این تحقیق ، پودر نانو فلز مس به عنوان ماده تقویتی و فلز آلومینیوم ۱۱۰۰ به عنوان فلز پایه جهت ساخت نانو کامپوزیتAL_AL₂CU استفاده شد. پارامتر های فرآیند شامل، سرعت چرخش ابزار( ۱۱۲۰ دور بر دقیقه) ، ،سرعت پیشروی ابزار( ۵۶ میلیمتر بر دقیقه) و تعداد پاس( دو، چهار و شش پاس) انتخاب شد و اثر تعداد پاس بر ریز ساختار ، سختی و شکل وتوزیع ذرات تقویت کننده در منطقه اصطکاکی اغتشاشی بررسی شد .نتایج بدست آمده از تصاویر ریزساختار ، نمودار های سختی و تصاویرSEM منطقه کامپوزیت شده نشان دادند که تغییر تعداد پاس ،اثراتاساسی و مهمی در ریز ساختار و سختی ماده اولیه و توزیع ذرات تقویت کننده در منطقه اصطکاکی اغتشاشی دارد و با افزایش تعداد پاس اندازه دانه و میزان آگلومره شدن ذرات تقویت کننده درمنطقه اصطکاکی اغتشاشی کاهش و سختی افزایش می یابد. درهر حال بطور کلی فرآیند اصطکاکی اغتشاشیخواصماده را نسبت به فلز پایه بهبود می بخشد