سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا برخورداری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
فرزاد حاتمی – استادیار پژوهشگاه صنعتنفت

چکیده:

ساخت قطعه ای پل های بتن پیش تنیده با مقاطع جعبه ای با عنوان روشی اقتصادی و سریع برای دهانه ای متوسط تا بزرگ شناخته شده است و یکی از مسائل مهم در طراحی و مقاوم سازی پلها کنترل نیرو و تغییر مکانهای لرزه ای می باشد عواملی سبب می شود تا نیرو در تاندون های پیش تنیدگی از مقادیر اولیه که توسط سیستم جک به آنها داده می شود افت کرده و به دو صورت افتهای کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می شوند که افتهای کوته شدگی الاستیک نشست گیره اصطکاک جمع شدگی بتنی، خ زش بتن، و سستی فولاد از این قبیل افتها هستند دراین مقاله یک پل بتنی پیش تنیده بصورتموردی مطالعه شده است که با مشخصات به طول ۲۱۵ متر و دارای سه دهانه را سعی شده است تا با استفاده از نرم افزار المان محدود اثرات مذکور را مورد بررسی قرارداده و با استفاده از تحلیلهای استاتیکی غیرخطی به این نتایج می رسیم که باعث کاهش نیروی پیش تنیدگی می گردد که نتایج آن مورد اشاره و بحث قرار میگیرد تا درنهایت بتوان نسبت به وضعیت پایداری ایمنی و دوام پل قضاوت نمود.