سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی بورقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – طراحی کاربردی – کارشناس پژوهشکده فناور
مهرداد صباغی – عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری های نو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاو
محسن بهرامی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روش محاسبه ی نیرویی که جریان آب دریا بر بدنه ی شناور جرثقیل دار ابوذر ۱۲۰۰ وارد می کند، و نیز تاثیر تغییرات عمق آب و جهت جریان (نسبت به محور طولی بدنه ی شناور) بر مقدار نیروی جریان، مورد بررسی قرار گرفته است . نیروهای ناشی از جریان وارد بر بدنه شناور به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : نیروی جراین طولی، نیروی جریان عرضی و گشتاور چرخشی ناشی از جریان.
نیروهای فوق با تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در سه جهت طولی، عرضی و عمود بر بدنه ی شناور ، تعیین سرعت نسبی جریان، جهت جریان نسبت به محور طولی بدنه ی شناور و عمق آب ، محاسبه می شوند. هر از این نیروهای نسبت به تغییر عمق آب و جهت جریان، رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. در این مقاله رفتار هر یک از این نیروها نسبت به تغییرات مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.