سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز اکبریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، مهندسین مشاور آبرا
سیروس کریمی ابر – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست، مهندسین مشاور آبران

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر شیب سختی پس از تسلیم مدل هیسترزیس دو خطی یا Bilinearبر روی طیف پاسخ با نرمی ثابت یا Constant-Ductility Response Spectrum پرداخته شده است. مقاطع فشرده فولادی و بعضی از سیستم های جداساز لرزه ای از این مدل هیسترزیس استفاده میکنند. رکورد زلزله مورد استفاده در این تحقیق رکورد زلزله ال سنترو سال ۱۹۴۰ اصلاح شده است. معادله غیرخطی حرکت سیستم یکدرجه آزادی به روش Newmark  حل و برای اطمینان از همگرایی پاسخ ، ضرایب مربوط به شتاب متوسط ثابت در انتگرال گیری عددی استفاده شده است. سپس الگوریتم تهیه طیف پاسخ با نرمی ثابت سیستم یک درجه آزادی ارائه شده است. نرم افزارPRISM معرفی و قابلیت های این نرم افزار بیان گردیده است. طیف پاسخ با نرمی ثابت برای ضرایب نرمی ,۳,۴,۵ و مقادیر مختلف مثبت شیب سختی پس از تسلیم تهیه۲گردیده است. در نهایت برای یک دوره تناوب معین نتایج بررسی و با هم مقایسه شده اند