سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی مبلغ ناصری – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت
حمید عبدالهی – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
منصور شیروانی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
مجید غیاث – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

در این مطالعه مدل ریاضی پیشنهاد شده برای پلیمراسیون متیل متاکریلات و معادلات تغییرات پارامترهای مختلف با زمان بیان میشود. سپسبا حل دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم بر سینتیک واکنشبه بررسی تغییرات پارامترهای ضریب انقباض حجمی و تغییرات آن با دما و نیز اثر تغییر دمای ژاکت و دمای اولیه خوراک بر روی میزان پیشرفت پلیمراسیون پرداخته می شود. مشاهده میشود افزایش دمای اولیه ژاکت تا درصد تبدیل معینی منجر به افزایش مقدار تبدیل و پس از آن به واسطه اثر متقابل دمای راکتور این امر کند می گردد. از حل معادلات حاکم نتیجه گردید تبعیت ضریب انقباض حجمی نسبت به دما بعد از ۱۵۰ درجه سانتیگراد، قابل اغماض نبوده و درنتیجه در گستره دمایی فراتر از این درجه حرارت، دیگر پارامترهای درگیر با پلیمریزاسیون متاثر از ضریب انقباض حجمی خواهند بود