سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد نکوآمال کرمانی – مرکز تحقیقات هواشناسی هرمزگان
محمدرضا سیاحتگر – مرکز تحقیقات هواشناسی هرمزگان
علی اکبر بلالی –

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در بخش کشاورزی تعیین دقیق نیاز آبی گیاه می باشد. جهت برآورد ابن پارامتر ابتدا باید بتوان مقدار تبخیر و تعرق گیاه مرجع را محاسبه کرد. برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع باید اطلاعات دقیقی از داده ها هواشناسی منطقه داشت. با توجه به اثر گلخانه ای در سال های اخیر و تغییرات بوجود آمده در اقلیم جهان، به تبعه آن پارامتر های هواشناسی نیز تغییراتی یافته اند. در تحقیق حاضر تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی پارامتر تبخیر و تعرق مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از آمار ساعتی طی دوره ۱۸ ساله( ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۹ ) ایستگاه هواشناسی فرودگاهی بندرعباس استفاده شده است. جهت بر آوردپارامترتبخیروتعرفرمول پنمن مانتیس فائو بکار برده شده است. میانگین متحرک سالانه طی این دوره برای پارامتر های تبخیر و تعرق، دما، رطوبت نسبی و سرعت باد ترسیم شد. با مشاهده و بررسی داده ها و نمودار های ترسیم شده نتیجه گیری شد که تغییر اقلیم موجب روند افزایشی تبخیر و تعرق به مقدار ۰/۷۷ (۱۲درصد) طی این دوره شده است. و پارامتر های دما و سرعت باد بیشترین نقش را در این روند افزایشی داشته اند.