سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود خسروی – استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچست
هانیه شکیبا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرزانه سر گلزایی مقدم – کارشناس مرکز هواشناسی کاربردی سیستان و بلوچستان

چکیده:

تغییرات آب و هوایی بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی جز مهمترین معضلاتی است که بروی اساسی ترین مولفه های بهداشت جوامع یعنی آب، غذا و هوا تاثیر مستقیم دارد. طوفانهای گرد و غباری که تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تغییرات آب و هوایی در حال گسترش می باشند به دلایل متعددی در سالهای اخیر جوامع انسانی و سلامت آنها را در معرض تهدید قرار داده اند . تغییر در الگوهای خشکسالی ، گسترش بیابان زایی و تغییر پوشش گیاهی زمین که به نوعی به تغییر اقلیم وابسته هستند از سویی و تغییرات انسان ساخت کاربری اراضی از عواملی هستند که در تشدید این معضل محیطی دخالت داشته اند با توجه به موقعیت خاص استان سیستان و بلوچستان و قرار گیری آن د رمناطق بیابانی یکی از عوامل جوی بسیار مهم و تاثیر گذار در منطقه پدیده گرد و غبار است که اثر مستقیم بر سلامت انسان داشته است. در این مقاله علل اقلیمی ایجاد گرد و غبار د رمحیط و روند تغییرات آن در نیم قرن گذشته مورد تحلیل قرار گرفت . با تجزیه و تحلیل داده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زاهدان ، روند تغییرات گرد و غبار ، دید افقی و ساعات آرامش با استفاده از معادلات خطی ، روند رشد نمایی و تهیه گلبادهای منطقه ، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که یک روند افزایشی معنی دار در پدیده روزها گرد و غبار به خصوص در سالهای اخیر مشاهده شده است.رون صعودی پدیده فوق الذکر خود باعث تشدید معضل در بخش بهداشت ، حمل و نقل ، صنعت ، آسایش عمومی ، فعالیتهای انسانی و غیره گردیده است. لذا با توجه به تجمع نزدیک ۱ میلیون نفر جمعیت در منطقه شهری زاهدان ، لزوم برناه ریزی مقابله با این مخاطره بهداشتی و محیطی در آینده ای نه چندان درو الزامی به نظر می رسد.