سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عرفان سرگزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرداد ایرانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
بهمن اسلامی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف زیره سبز پودر شده بر وزن برخی از اجزا لاشه جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه) مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایش شامل: ۱- شاهد ۲- حاوی ۰/۵ درصد زیره سبز پودر شده ۳- حاوی ۱ درصد زیره سبز پودر شده ۴- حاوی ۱/۵ درصد زیره سبز پودر شده ۵-حاوی ۲ درصد زیره سبز پودر شده بودند. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف زیره سبز پودر شده اثر معنی داری بر درصد وزن سینه، ران، بال و گردن نداشت (۰٫۰۵>P)ولی درصد وزن پشت تحت تاثیر سطوح مختلف زیره سبز پودر شده قرار گرفت (۰٫۰۵>P).