سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا میرمقتدایی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه
مهدی کدیور – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه
محمد شاهدی – گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفه

چکیده:

خواص نشاسته را می توان با استفاده از بر خی روش ها تعدیل نموده و بهبود بخشید . در این مقاله تأثیر دو روش ایجاد اتصال عرضی در دو سطح ۰۵ / ۰ و ۰/۱ % و استیله کردن در دو سطح ۶ و ۸% برای اولین بار روی خصوصیات نشاسته یولاف بررسی شده است . در اثر ایجاد اتصال عرضی، قدرت تورم گرانولp <0/001) ) کاهش و درصد آب اندازی ( ۰۰۱ / p <0 ) افزایش یافت، ولی این تعدیل اثر مشخصی روی دمای ژلاتینه شدن نداشت . استیله کردن باعثافزایش قدرت تورم گرانول( ۰۰۱ / p <0 ) شد، درحالی که دمای ژلاتینه شدن و درصد آب اندازی ( ۰۰۱ / p <0 ) را کاهش داد