سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذین عرب دشتی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شمال
مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی در سه دهه اخیر به دلیل سختی مناسب، شکل پذیری و اتلاف انرژی بالا در ساختمان ها جدید و همچنین مقاوم سازی ساختمان های موجود، در دو نوع سخت شده و بدون تقویت مورد استفاده قرار گرفته اند. اما از طرفی دیوار برشی صاف و تقویت شده دارایمعایبی چون، کمانش در محدوده ارتجاعی و یا وجود تنش های پس ماند در اثر جوشکاری سخت کننده ها به ورق فولادی می باشد. برای کاهشمعایب مربوط به دو سیستم فوق، یکی از مناسب ترین گزینه ها استفاده از ورق های موج دار فولادی می باشد. نوع دیگری از این سیستم، دیوار های برشی فولادی شکاف دار می باشند. در این سیستم برای افزایش شکل پذیری در سازه شیار های قائمی را در صفحه فولادی ایجاد می کنند در این تحقیق مدل سازی اجزا محدود دیوار برشی فولادی ساخته شده از ورق تاشده شیاردار به کمک نرم افزارANSYS 12انجام شده است. سپس به بررسی تعداد شیار بر رفتار دیوار برشی فولادی ساخته شده از ورق تاشده شیاردار پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در نمونه با یک لایه برش افزایش تعداد شیار ها منجر به کاهش سختی، مقاومت و شکل پذیری می شود و در نمونه ها با سه لایه برش، افزایش تعداد شیار باعث کاهش در سختی و مقاومت و افزایش شکل پذیری می شود