سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمرا زرگری مرندی – گروه تحقیقاتی نفت، گاز و ترمودینامیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
محسن وفایی سفتی –
مهسا باغبان صالحی –
هدیه غلامی ساروی –

چکیده:

بطور کلی تولید شن از مخازن نفتی در حین فرایند استخراج، از چالشهای فرآیند برداشت نفت محسوب می-شود. به همین دلیل همواره سعی میشود تا با به کارگیری تکنیک های مختلف، از میزان تولید شن کاستهشود. در این تحقیق به منظور کنترل تولید شن، از روش شیمیایی تزریق ژل پلیمر برای استحکام سازند استفاده شده است. ژلهای پلیمری حاصل از واکنش پلی اکریل آمید و استات کرومIII) به عنوان عامل شبکه ساز، با قابلیت تزریق پذیری مناسب، توجیه پذیری اقتصادی و محیط زیستی برای تحکیم ذرات شن استفاده شد. به منظور انتخاب ترکیب درصد مناسب از پلیمر و عامل شبکه ساز با هدف زمان بندش و استحکام ژلمناسب از آزمایش بطری استفاده شد. در نهایت ژلهای منتخب در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد برای ارزیابی کارایی ژل در کاهش تولید شن در بستر شنی تزریق شد. نتایج آزمایشها حاکی از آن بود که پس از تزریق ۰/۵pv ژل در غلظت های مختلف از کوپلیمر و عامل شبکه ساز به بستر شنی ساخته شده تحت فشار ۴ بار، تولید شن به میزان ۹۰ % کاهش یافت. به بیان دیگر قبل از تزریق ژل ۴/۷۷g شن تولید شد که بعد از تزریق ژل پلیمر این مقدار به ۰/۴۵کاهش یافت.