سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا وفابخش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد صنایع غذایی
کیانوش خسروی دارانی – انیستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی تهران
مهشید جهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از تکنولوژی تولید لیپوزوم به منظور ریزپوشانی آنزیم های تسریع کننده رسیدگی پنیر به شدت مورد توجه قرارگرفته است از مشخصات بسیار مهم در ریزپوشانی آنزیم ها درلیپوزوم محاسبه راندمان پوشش دار کردن ذرات می باشد که برحسب نوع لیپوزوم و ماده محبوس در آن توسط روشهای مختلفی مورد ارزیابی قرارمیگیرد دربسیاری از تحقیقات از تریتون ایکس – ۱۰۰ جهت هضم لیپوزوم به منظور بررسی راندمان پوشش دار کردن استفاده می شود دراین مطالعه تاثیر غلظت ۰/۰۸% تریتون ایکس – ۱۰۰ میزان مورد نیاز جهت هضم غشا لیپوزومی برروی فعالیت آنزیم فلیورزیم برای اولین بار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که ثابت km و پارامتر Vmax درمورد آنزیم مجاور با تریتون ایکس – ۱۰۰ درمقایسه با آنزیم بدون حضور تریتون ایکس -۱۰۰ کاهش پیدا می کند.