سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روجیار اکبری سنه – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
امین سالم – دانشیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات صنایع شیمیایی معدنی، دانشگاه صنع
معصومه خاتمیان – دانشیار شیمی، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ا

چکیده:

اکستروژن روش بسیار مفیدی برای شکلدادن مواد بهطور پیوسته یا نیمهپیوستته میباشد دراین مطالعه ترکیب زئولیت کلینوپتیلولیت به عنوان ماده اصلی و بنتونیت و کائولن به عنوان بایندرهای غیرآلی و کربوکسی متیل سلولز به عنوان بایندر الی به منظور شکل دهی زئولیت مورد استفاده قرارگرفت ده ترکیب متفاوت از این سه ماده توسط روش طراحی آزمایش انتخاب شده و ازطریق فرایند اکستروژن به صورت حلقه های راشینگ شکل دهی شدند اثرترکیب نمونه های تولید شده برمقاومت مکانیکی نمونههای خام مورد بررسی قرارگرفت نمونه های شکل داده شده دردمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد کلسینه شدند اثرترکیب آکنه های کلسینه شده برمیزان مقاومت فشاری و مدول وبل مورد ارزیابی قرارگرفت ونتایج شبیه سازی نشان داد که ترکیب حاوی ۶۶/۶۷ درصد زئولیت کلینوپتیلولیت ۲۹/۱۷درصد بنتونیت و ۴/۱۶ درصد کائولن با مقاومت مکانیکی خام ۲۲۴۰ کیلوپاسکال مقاومت فشاری متوسط ۱۱/۱ مگاپاسکال و مدول وبل ۲۰/۶ به عنوان ترکیب بهینه انتخاب شد.