سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم توکلی –
علی محمدی ثانی –

چکیده:

دراین پژوهش ماست چکیده سین بیوتیک با استفاده از سیستم Whey less تولید شد ترکیبات پری بیوتیک اینولین و الیگوفروکتوز در سه سطح ۰/۱/۵ و ۳ درصد درمرحله افزودن سایر ترکیبات پودری به شیر اضافه شدند. میکروارگانیسم پروبیوتیک شامل Lactobacillus. Acidophilus LA-5 بود که درسه سطح ۰/۱ و ۰/۳ و ۰/۵% درهنگام افزودن باکتری های سنتی ماست اضافه شد ویژگیهای ارگانولپیتیکی و بقای میکروارگانیسم های پروبیوتیک درماست چکیده تولید شده درروزهای ۱و۷و۱۴ و ۲۱ بعد از تولید ارزیابی شدند. براساس نتایج حاصله محصول با ۳% اینولین ۲/۲۵% الیگوفروکتوز و ۰/۱% میکروارگانیسم لاکتوباسیلوس اسیدفیلوس بالاترین شمارش میکروبی را در پایان روز ۲۱ داشت از لحاظ پانلسیت ها بهترین نمونه مربوط به فرمولاسیون ۳% اینولین ۱/۵% الیگوفروکتوز و سطح تلقیح ۰/۱% لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس گزارش شد