سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
رضا میری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

کشت مخلوط در بسیاری از مناطق جهان رواج دارد این کشت به عقیده تعدادی از محققین برتک کشتی ارجحیت دارد گیاهان بادام زمینی و ذرت هرکدام از گیاهانی هستند که در شرایط خوزستان قادر به تولید عملکرد مناسب می باشنداگر بتوان در کشت مخلوط در شرایط آب و هوایی خوزستان عملکرداین گیاهان را افزایش داد بطوریکه عملکرد بیشتر از تک کشتی گرد می توان از این نوع کشت استفاده مفید کرد آزمایش در منطقه میان آب شهرستان شوشتر در سال زراعی ۸۸ صورت گرفت آزمایش بصورت کرت های ۱ بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار پیاده شد که ۵ روش کشت مخلوط شامل کشت مخلوط ردیفی ، نواری ، درهم و تک کشتی ذرت و تک کشتی بادام زمینی به عنوان فاکتور اصلی و ۳ تراکم مختلف ذرت و بادام زمینی به صورت زیر به عنوان فاکتور فرعی درنظر گرفته شد. B1:تراکم ذرت ۴دانه ای در متر مربع و بادام زمینی ۱۰ دانه در متر مربع ، B2: تراکم ذرت ۷ دانه درم تر مربع و بادام زمینی ۱۵ دانه در متر مربع B3: تراکم ذرت ۱۰ دانه در متر مربعه و بادام زمینی ۲۰ دانه در متر مربع .