سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعبدالکریم حسینی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر، فناوری نانو با پیشرفتهای چشمگیری روبرو بوده است. با ورود فرایند الکتروریسی به عنوان روشی جدید برای تولید الیاف در صنعت نساجی، تولید نخ از نانوالیاف موردتوجه قرارگرفتهاست. استفاده از این فناوری در تولید موادی نظیر ن خهای بخیه و سیستمهای تحویل دارو میتواند مفید واقع شود. در این تحقیق با استفاده از روش الکتروریسی دو نازله و به کارگیری پلی لاکتاید-گلایکلایدPLGA)که یک پلیمر زیستتخریبپذیر است، نخ بخیهی قابل جذب تولید و خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا برای تولید نخ با تغییر عوامل مؤثر بر الکتروریسی از قبیل غلظت محلول،ولتاژ، میزان تغذیه و… شرایط تولید بهینه گردید. پس از بهینهسازی، خواص مکانیکی نخ تولیدشده مورد بررسی قرار گرفت؛ از آنجایی که یکی از مشخصههای مهم در مورد نخهای بخیه، استحکام آن است، با طراحی سیستم تثبیت و بررسی شرایطتثبیت، خواص نخ بهبود داده شد. از دو روش تثبیت تر و خشک با شرایط دمایی مختلف استفاده گردید. مقایسهی خواص مکانیکی قبل و پس از تثبیت نخ نشان داد که بهترین روش، تثبیت در آب جوش است و استحکام نخ با این روش در حدود دو برابر افرایش یافت