سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسکر جوزیان – بخش تحقیقات گیاهپزشکی ایلام
صلاح الدین کمانگر – تحقیقات گیاهپزشکی کردستان
علی اکبر کیهانیان – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

چکیده:

مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi Rossi (Diptera ,Tephritidae از مهمترین آفات گلرنگ زراعی در نقاط مختلف ایران می باشدکه با تغذیه مستقیم از بذرها و همچنین با تغذیه از کف نهنج و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به دانه ها باعث کاهش قابل توجه میزان تولید می گردد. از آنجایی که مبارزه با هر آفت مستلزم اطلاع دقیق از بیولوژی و اکولوژی آفت می باشد و از طرف دیگر کاربرد سموم در مبارزه با آفت مذکور باعث کاهش دشمنان طبیعی و آلودگی های زیست محیطی می گردد، مطالعه اثر زمان کاشت در میزان آلودگی غوزه های گلرنگ و میزان خسارت مگس در کشت های بهاره و پاییزه،سه رقم گلرنگ شاملPI537598سینا Gilla وPI537636-s که قابلیت کشت بهاره و پاییزه را دارند در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی با کرتهای خرد شده به مدت دو سال بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که درکشت پاییزه تعداد لارو بیشتری در مقایسه با کشت بهاره وجود داشته و به این دلیل وزن بذور صدمه دیده در این تاریخ نیز بیشتر بوده است با این وجود در کشت پاییزه تعداد بذور تولیدی و وزن بذور سالم بیشتر بوده است.