سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محمودرضا خدنگی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
آزاده فاضلی دانش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

مایکروویو قسمتی از طیف امواج الکترومغناطیسی است و در حقیقت تابشی می باشد که در فرکانسی از سیصد میلیون سیکل در ثانیه ( ۳۰۰ مگاهرتز) تا سیصد بیلیون سیکل در ثانیه ( ۳۰۰ گیگاهرتز) در نظر گرفته می شود و میان امواج مادون قرمز و امواج رادیویی قرار دارد، که مطابق با طول موج در محدوده ی یک متر تا یک میلی متر است. گوشت قرمز یکی از منابع آلودگی اشریشیاکلی می باشد و بیشترین وقوع عفونت در ارتباط با گوشت قرمز چرخ کرده است . در این تحقیق،شش نمونه آزمایش از گوشت چرخ کرده با درصد چربی ۲۵ درصد تهیه و اشریشیاکلی در آن تلقیح شد. تعداد کلونی های نمونه ی اول، بدون تابش اندازه گیری شد. نمونه های بعدی به ترتیب تحت تابش ۵ و۱۰و۱۵ و ۲۰ و ۲۵ ثانیه قرار گرفت و اشریشیاکلی باقیمانده تعیین گردید. بیشترین میزان مرگ در تابش ۵ ثانیه مشاهده گردید نمونه پس از ۲۵ ثانیه تابش کاملاً عاری از کلونی های اشریشیاکلی بود