سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک
علی اکبر جندقیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله یک حل دقیق برای تعیین خیز استاتیکی یک ورق نازک دایروی که سطوح بالایی و پایینی آن با لایه های پیزوالکتریک پوشیده شده برپایه تئوری کلاسیک ورق ها ارائه شده است پتانسیل الکتریکی برروی سطوح لایه های پیزوالکتریک صفر است و فرض می شود که میدان پتانسیل الکتریکی معادل ماکسول را ارضا کند معادلات حرکت برای شرایط مرزی ساده و گیردار حل شده و پاسخ ها براساس توابع بل بیان می شوند بررسی نتایج نشان میدهد که لایه پیزوالکتریک تاثیر مهمی را برروی خیز دارد و با افزایش ضخامت آن خیز ورق کاهش می یابد.