سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداللطیف باش قره – پژوهشگاه نیرو
مجید رضایی – پژوهشگاه نیرو
ایمان احمدی جنیدی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مساله ایمنی مشترکان برق فشارضعیف و کیفیت برق تحویلی به مشترکان حساس از مسائلی است که در ایران توجه چندانی به آن نشده است. در مقاله حاضر ابتد ا ساختار شبکه فشارضعیف مورد استفاده در ایران بهصورت دقیق بررسی شده و سپس با در نظر گرفتن پارامترهای دیگر نظیر هم بندی در محل تابلوی مشترکان و سیستم زمین مشترکان و شبکه فشار ضعیف، به بررسی یکی از موارد ایجاد خطر برای مشترکان و نیز ایجادتداخل در تجهیزات حساس مشترکان پرداخته شده است. مساله ولتاژهای سرگردان از مسائلی است که در چند سال اخیر مورد توجه ویژه شرکت های برق قرار گرفته است.این نوع ولتاژها که متفاوت از ولتاژ تماسی هستند، هنوز به صورت دقیق مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته اند. در این مطالعه با بررسی دقیق نقش سیستم زمین شبکه توزیع بر روی این مساله، ابهامات و اشتباهات طراحان وبهره برداران شبکه های توزیع در رابطه با این مساله مشخص شده و روش صحیح بهبود سیستم زمین شبکه توزیع جهت کاهش ولتاژهای سرگردان ارائه خواهد شد