سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیدا محبی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
یونس مستوفی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ذبیح اله زمانی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
هاجر فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با سطوح افزایش یافته دی اکسید کربن در ترکیب با سطوح بالا و پایین اکسیژن به منظور حفظ محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی به طور موفقیت آمیزی برای حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت زغال اخته استفاده شده است. در این پژوهش تآثیر بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته با دو پوشش پلی مری (پلی اتیلن و پلی پروپیلن) و سه ترکیب گازی ( N2%75+ CO2%20₊+O2%5 و N2%20+ CO2%20₊+O2%60 و هوا) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، بر تغییرات محتوای ویتامین C، آنتوسیانین ها و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه های زغال اخته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بهدست آمده از ۳۵ روز انبارداری در دمای ۱ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵ -۹۰ درصد نشان می دهد که ترکیب گازی اول (۵/۲۰) و ترکیب گازی دوم (۶۰/۲۰) به ترتیب در بسته هایی با پوشش پلی اتیلن و پلی پروپیلن بهترین اثر را در حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی دارد.