سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادیا بهره مند – مربی و عضو هیئت علمی بخش تولیدات گیاهی دانشگاه جیرفت
فاطمه حرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی باغبانی

چکیده:

گوجه فرنگی بعد از سیب زمینی یکی از مهمترین گیاهان خانواده سولاناسه محسوب می شود. بهترین روش های تولید نشاء از هدف های اصلی تولید این محصول به حساب می آید. در این راستا به منظور تعیین بستر مناسب کشت نشاء گوجه فرنگی در شرایط گلخانه آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه خلیج فارس در سال زراعی ۹۰-۸۹ به مدت ۳۸ روز در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. از نتایج مشخص شد که برای صفت زمان سبز شدن ، تیمار پیت (با زمان ۴ روز) نسبت به خاکبرگ (باز مان ۸ روز) اختلاف معنی دار در سطح ۱ % داشته ولی با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار نداشت. برای صفات ارتفاع بوته ، وزن تر و وزن خشک بستر کشت پیت اختلاف معنی دار در سطح آماری ۱ % با بقیه تیمارها داشت.