سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحسین قاسم زاده موسوی نژاد – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر – کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سروش عیسی پور – کارشناس مهندسی عمران
محمد آرایشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران

چکیده:

تولید واستفاده از بتن سبک در اعضای باربر سازه ها و ساخت قطعات پیش ساخته به دلیل همراه داشتن مزایایی چون کاهش در وزن سازه وهمچنین کاهش ابعاد مقاطع بتن مسلح سالهاست مورد توجه محققین و صنعتگران است. مطالعات بر روی بتن خودتراکم حاوی سبکدانه هایطبیعی، مصنوعی و پلیمری که امتیازاتی مانند کارایی بالا و افزایش سرعت اجرای قطعات درجا و پیش ساخته را به بتن سبک اضافه می کند، ایده ای نوین در سالهای اخیراست. افزایش اندازه ی قطر سبکدانه، در بتن خودتراکم که کارایی و روانی بالایی دارد ، تمایل به جداشدگی و شناوری سبکدانه ها را بر سطح بتن افزایش می دهد و همچنین کاهش در خواص مکانیکی آزمونه های سخت شده را به همراه دارد . به منظور بکارگیریانواع مصالح لیکا تولیدی داخل کشور در این تحقیق ساخت بتن خودتراکم سبک با سه نوع دانه بندی متفاوت از سبکدانه ی رس منبسط شده ( لیکا ) امکانپذیر شده است و خواص بتن تازه و سخت شده ی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ساخت مخلوط های بتن از سه نوع سبکدانه لیکا با بزرگترین اندازه ی ۹/۵و۱۲/۵ و۱۹میلی متر استفاده شده است. بدین منظور آزمایش های بتن تازه شامل آزمایش های اسلامپ، ۵۰۰T قیفvشکل، جعبه یLشکل و آزمایش های بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، سرعت امواج اولتراسونیک و چگالی به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش بزرگترین اندازه ی سبکدانه ی لیکا از کارایی بتن تازه کاسته شده ولی خواص مکانیکی مخلوط بهبود می یابد. نتایج آزمایش های بتن سخت شده نشان می دهد که با استفاده از طرح اختلاط ارائه شده، تولید بتن خودتراکم سبک سازه ای با استفاده از بزرگترین اندازه ی سبکدانه های لیکا ۱۹ میلی متر همراه با حفظ کارایی مطلوب امکانپذیر است