سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیزاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
جواد احدیان – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدر علی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عاطفه بی باک – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

حفاظت از خطوط انتقال آب در برابر جریانهای میرا و زودگذر بسیار مهم و حساس میباشد، ضربه قوچ از مهمترین و خطرناکترین مواردی است که به دلیل به وجود آمدن جریان میرا حادث میگیرد. در این مطالعه به منظور پیشگیری از بروز ضربه قوچ، اثرات برخی سازههای حفاظتی بر کاهش ضربه قوچ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش ممان اینرسی پمپ به مقدار سه برابر، کاهش فشار منفی به میزان یک اتمسفر حاصل میشود. که این افزایش فشار در زمان دو برابر شدن ممان اینرسی پمپ به میزان ۰/۲ اتمسفر بوده است، همچنین بهترین نتایج پس از استفاده از شیر اطمینان به همراه افزایش ممان اینرسی پمپ بدست آمد