سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی صفره – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردب
مهدی بهنامیان – دکتری، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرا
بهروز اسماعیل پور – دکتری، گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرا
سارا دژستانی – دکتری، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایرن

چکیده:

کشت قارچ های خوراکی صدفی راه حل مناسبی برای تبدیل ضایعات حاصل از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به یک ماده غذایی با ارزش است. در این مطالعه برخی ازضایعات کشاورزی مانند کاه گندم و لیف نخل به عنوان سوبسترا جهت پرورش قارچ صدفیpleurotus ulmarius آزمایشی با ۵ تیمار با ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای ۱۰۰ درصد کاه گندم و ۷۵ درصد کاه گندم + ۲۵ درصد لیف نخل از نظر تولید قارچ صدفی بهترین نتیجه را به همراه داشتند.