سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدی – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
حمزه احمدیان – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی آموزش سازگار با مغز در مقایسه با روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۰/۸۹ بود. روش مورد استفاده در این پژوهش روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون با گروه نامعادل بود. ۵۰ دانش آموز دختر در دو کلاس مختلف در پایه پنجم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و از این تعداد ۲۵ نفر در گروه آزمایش و ۲۵ نفر در گروه کنترل بودند. گروه آزمایش از طریق تدریس مبتنی بر مغز و گروه کنترل از طریق روش تدیس سنتی آموزش دیدند. مدت این دوره شش هفته بود. ابزار گردآوری اطلاعات یک آزمون معلم ساخته پیشرفت تحصیلی شامل ۳۰ سوال بود. جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس یک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که از طریق تدریس سازگار با مغز آموزش دیده بودند، پیشرفت تحصیلی بالاتری در مقایسه با دانش آموزان آموزش دیده با روش تدریس سنتی داشتند.