سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم میرزاآقایی – شرکت توزیع نیروی برق استان البرزوغرب استان تهران
حسن عبدی جالبی – شرکت توزیع نیروی برق استان البرزوغرب استان تهران
شاهین عباس زاده – شرکت توزیع نیروی برق استان البرزوغرب استان تهران
کریم دردایی – شرکت توزیع نیروی برق استان البرزوغرب استان تهران

چکیده:

از آنجا که آمار و شواهد نشان از رشد مصرف انرژی برق به میزان ده درصد در سال در کشور عزیزمان دارد.، تامین برق مورد نیاز همواره از دغدغه های مسئولین امر می باشد . در وهله اول به نظر می رسد راه حل تامین نیازهای رو به رشد جامعه احداث نیروگاه های جدید و ظرفیت سازی است. لکن با توجه به عدم استفاده بهینه از انرژی برق خصوصا در بخش خانگی، می توان درصدی از شیب این افزایش را از طریق مدیریت مصرف کاهش داد. از این رو بهره گیری از مکانیزم هایی نظیر استفاده از لوازم اندازه گیری چند زمانه به منظور جهت دهی به مصرف مشترکین و کاهش بار شبکه در ساعات پیک مورد توجه قرار گرفته است. دراین پروژه سعی گردیده تاثیرآموزش خانه به خانه بر رفتار مصرف کنندگان خانگی پس از تعویض لوازم اندازه گیری مکانیکی به دیجتال به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود که تکیه صرف بر ارائه آموزشهای غیر حضوری در خصوص مدیریت مصرف با شیوه هایی نظیر تبلیغات ،تیزر های تلویزیونی و نیز پخش بروشور اثر بخشی کافی نداشته و تغییر قابل توجهی در رفتار مصرف کننده ایجاد نمی نمایند. از این رو دراین تحقیق با انتخاب نمونه هایی از مصرف کنندگانی که پس از تعویض لوازم اندازه گیری آنها از مکانیکی به دیجیتالی بدون ارائه آموزش ،تغییری در میزان مصرف آنهاحاصل نگردیده با استفاده از روشهای آموزشی چهره به چهره و با رویکرد پرداخت کمترحتی برای مصر ف ثابت فقط با تغییر رفتار مصرف سعی گردید نتایج بدست آمده تحلیل گردد و پیشنهادهایی برای بهبود اثر گذاری آموزشها در جهت کاستن از مصارف و یا مدیریت مصرف خصوصا در زمان پیک بار ارائه شود.