سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فائزه تجلی – عضو هیات علمی، مدیر گروه کیفیت و ایمنی مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فنا
سمانه گازرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی – دانشگاه آز

چکیده:

از هزاران سال قبل انسانها باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک را که ب هطور طبیعی در شیر وجود دارند برای تهیه ماست، پنیر و فرآورده های دیگر شیر مورد استفاده قرار داد هاند. درسالهای اخیر،پیشرفت قابل توجهی در زمینه تولید باکتری های آغازگر انجام شدزیرا لازم است فرآورد ه، روزانه باکیفیت ثابت،تولیدگردد. باکتریوفاژها در صنایع شیر عامل مهمی هستند. آنها باعث کاهش یا عدم فعالیت باکتری های تولیدکننده ماست و در نهایت تأخیر یا عدم تشکیل لخته در مرحله گرمخانه گذاری می شوند. اثر دیگر آنها، عدم تولید محصول و یا تولید محصولی با کیفیت بسیار پائین است. در این پژوهش برای پایش فاژها، از روش تیتراسیون پلاک دولایه در سه تکرار استفاده شد. نتایج کشت فاژ و شمارش آن در محیط کشتMRS پس از گذشت ۴۸ ساعت، حاکی از آن است که لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس از مقاومت بیشتری در برابر فاژها برخوردار بوده است و بیشترین فاژزدگی مربوط به شیر تانک ذخیره بود.بنابراین می توان نتیجه گرفت مشکل اصلی، آلودگی فضای کارخانه بوده که با تعطیلی خط تولید پنیر، مشکل فاژزدگی تقریباً حل گردید