سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد روشن لاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بابک شکرالهی زاده – استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در بسیاری از مناطق لرزه خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادی از ساختمان های بنایی وجود دارد که بسیاری از آنها برای بارهای لرزه ای طراحی نشده اند. زلزله های اخیر نشان داده است که این ساختمانها در برابر بارهای لرزه ای آسیب پذیرند و نیاز به مقاوم سازی دارند.به همین دلیل تکنیکهای ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه های واقعی ومدل های مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روشهای بهسازی جدید که طی دو دهه اخیر متداول شده است، استفاده از مصالح کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مصالح کامپوزیتی ، دارای پتانسیل زیاد در بهبود شکل پذیری و مقاوم سازی سازه های بنایی هستند.در این مقاله نتایج آنالیز غیر خطی المان محدود نرم افزارANSYS با نتایج آزمایش انجام گرفته برروی دیوار بنایی غیر مسلح مقایسه شده وصحت مدلسازی مورد ارزیابی قرارگرفته است. اثر بازشو برروی رفتار سازههای بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالحFRP در آرایش های مختلف GFRP تحت اثر توأم بارهای قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مؤثر کامپوزیت ها GFRP در افزایش مقاومت جانبی وبهبود رفتار داخل صفحه دیوارهای بنایی غیر مسلح همراه با بازشو می باشند