سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه رضوی – گروه شیمی، دانشگاه جیرفت، کرمان، جیرفت

چکیده:

استفاده از بازدارنده ها به عنوان یکی از بهترین گزینه های حفاظت از فلز در برابر خوردگی است. بازدارنده های متعددی در حالت استفاده هستند که از مواد خام ارزان می باشند و یا از ترکیباتی انتخاب شده اند که دارای هترواتم های در سیستم کربن با زنجیره ی بلند و یا معطر می باشند اما بیشتر این بازدارنده ها برای محیط سمی هستند. از آنجا که سعی برحفظ محیط زیست توسعه روزافزون دارد در کار حاضر با توجه به مواد تشکیل دهنده چای سبز، از این ماده به عنوان بازدارنده خوردگی در محیط های اسیدی اسید کلریدریک، اسید نیتریک و اسید سولفوریک برای آلومینیوم ۱۰۰۰ استفاده شده است. و با اندازه گیری جریان خوردگی با تکنیک LSV، میزان بازدارندگی چای سبز بدست آورده شد.