سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره مختاری – کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
امین باقری –
نرگس حاجیان نژاد –
سیدسعید حسین زاده –

چکیده:

اسطوخودوس گیاهی است چندساله از خانواده نعناعیانLamiaceae با ارتفاع حدود نیم متر با برگهای متقابل باریک درازسبزرنگ و پوشیده ازکرکهای سفید پنبه ای گلهای آن برنگ بنفش و بصورت سنبله می باشد قسمت مورد استفاده این گیاه گلها و سرشاخه های گلدار آن است روش تکثیر آن تنها ازطریق رویشی میباشد زیرا این گیاه عقیم است و تولیدبذر نمی کند رزماری برگ و سرشاخه های گلدا خشک شده گیاه Rosmarinus officinalis ازخانواده نعناعیان Lamiaceae یک درختچه علفی همیشه سبز است روش تکثیر ان بصورت های قلمه خوابانیدن و کشت بذر میباشد که بهترین روش آن قلمه می باشد دراین پژوهش که درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح هورمون IBA,IAA به غلظت های ۰و۱٫۵و۳درهزار درسه تکرار به انجام رسید پس از تهیه قلمه ها و قرار دهی درغلظت های مختلف هورمون و کشت قلمه ها درکوکوپیت تجزیه و تحلیل نمونه ها و مقایسه تیمارها با ازمون LSD انجام شد و نتایج بصورت زیربدست آمد بهترین وزن ترریشه ها دراسطوخودوس درتیمار ۱٫۵ درهزار مشاهده گردید درمورد ارتفاع ریشه دررزماری بهترین عملکرد مربوط به تیمار شاهد و بدترین آن مربوط به تیمار ۳درهزار می باشد.