سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد خانه پز – کارشناسی ارشد, دانشکده مهندسی مواد متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دیواندری – دانشیار, دانشکده مهندسی مواد متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد شاهمیری – استادیار, دانشکده مهندسی مواد متالورژی, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق اثر اکسید سطحی مغزه جامد منیزیم در اتصال دوفلزی آلومینیم/ منیزیم مورد بررسی قرارگرفت. فرایند اتصالدهی فلز منیزیم بنابر ماهیت فعال بودن سطحی و تشکیل یک لایه اکسید طبیعی برروی سطوح جامد آن, که ترشوندگی آن را تحت الشعاع قرار می دهد, از پیچیدگی های خاصی بر خوردار است. با توجه به تحقیقاتی که بر روی منیزیم و آلیاژهای پایه آن صورت گرفته است تشکیل لایهکامل و ضخیم از اکسید منیزیم, در فشار های مختلف اکسیژن احتیاج به زمان دارد. لذا می توان با کمک فرایندهای مکانیکی و یا شیمیایی در این محدوده زمانی, به سطحی از منیزیم دست یافت که اکسیدسطحی آن نتواند به عنوان مانعی در برابر اتصال عمل نماید. در این تحقیق, از روش ریخته گری مرکب استفاده گردید به طوری که مذاب آلومینیم به درون قالب مغزه گذاری شده با منیزیم, ریخته شد. جهتبررسی اثر اکسید سطحی, مغزهها تا زمان های مختلف یکی تا ۳۰ ثانیه و دیگری تا ۱ ساعت قبل از بارریزی سنباده زنی شدند و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ترکیبات بین فلزی متعددی از جملهMg2Si و Al3Mg2 ,Al12Mg 17با سختی قابل ملاحظه نسبت به مغزه منیزیم و آلیاژ آلومینیم به این روش قابل دستیابی خواهد بود