سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش کفیل زاده – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
حسین آشوری – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
ناصر ورهرام – دانشیار- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد
فرهاد باقری جبلی – کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

امروزه کامپوزیت های زمینه فلزی ذره ای، از اهمیت خاصی در صنایع مختلف برخوردارند. آلومینیم و آلیاژهای آن به عنوان یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین مواد به عنوان زمینه فلزی در کامپوزیت های مذکور تلقی می شوند. ترکیب آلومینیم و آلیاژهای آن با کاربید بور (B4C) به عنوان یک ماده تقویت کننده، باعث تولید کامپوزیت های ذره ای زمینه فلزی با خواص مناسب از جمله استحکام، چقرمگی، سختی و مقاومت به سایش بالا، می شود. یکی از مشکلات مربوط به ساخت این کامپوزیت، عدم تر شوندگی مناسب ذرات کاربید بور با مذاب آلومینیم می باشد؛ ترشونگی کاربید بور در مذاب Al از دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد شروع می شود که ساخت این ماده در دماهای بالای این مقدار باعث ایجاد فازهای جانبی مضر از قبیل AlB2، Al3BC، AlB12، Al4C3 و Al4BC می گردد. در این پژوهش، کامپوزیت Al-B4C با استفاده از روش ریخته گری گردابی در دو دمای ۷۰۰ و C°۸۵۰ ساخته شده و جهت افزایش ترشوندگی ذرات با مذاب زمینه، از روش اکسیداسیون ذرات توسط حرارت دهی در دمای C° ۲۰۰ و ایجاد یک لایه B2O3 بر روی آنها استفاده شد. تصاویر میکروسکوپ نوری توزیع ذرات ناشی از ترشوندگی مناسب را در زمینه به خوبی نشان می دهد. همچنین نتایج آزمایش کشش نشان می دهد استحکام نمونه در دمای بالاتر افت داشته است که ناشی از اثرات نامطلوب فاز های جانبی و نیز اختلاف ضریب انبساط حرارتی ذرات و زمینه می باشد