سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی پژوهان نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی چرم – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
سیروس جعفری – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

آهن یکی ازمهمترین عناصرمؤثر در فرآیندهای تشکیل خاک است. مقدار وتوزیع شکل های قابل استخراج آهن درپروفیل بیانگر مرحله و درجه تکامل خاک می باشد. دراین تحقیق آهن خاک به دو روش عصاره گیر آهن کریستالی بادی تیونایت سدیم و اگزالات آمونیوم در منطقه دشت شاوور استخراج شد. نتایج نشان داد نسبت آهن با تیمار اگزالات به تیمار دی تیونایت در این خاک ها با توجه به شوری، بافت خاک، موادآلی، کشت و کار ، سطح آب زیرزمینیمتفاوت است. مقدار آهن کل در لایه های میانی به دلیل بالا و پایین رفتن آب زیر زمینی به طور مداوم افزایش می یابد و همین علت باعث ایجاد رنگدانه در این لایه می شود. شوری موجود در درون برخی از پروفیل ها سبب شده که میکروارگانیسم های موثر بر فرایند اکسایش و احیا امکان فعالیت نداشته باشند و آهن بیشتر به شکل سه ظرفیتی و رسوب باشد