سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صادق هوشمند زعفرانی – گروه مهندسی بازرسی فنی دانشکده نفت شهیدتندگویان آبادان ایران
محمود پیکری –
ایمان دانایی –
داوود زارعی – گروه پلیمر دانشکده فنی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

دراین مقاله ساختار و رفتار ضد خوردگی پوششهای اپوکسی حاوی نانوذرات سریم نیترات درحضور مقادیر مختلف از اورگانوسیلان مورد بررسی قرارگرفته است از روشهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون و امپدانس جهت بررسی رفتار مقاومت به خوردگی پوشش و از میکروسکوپ اتمی برای بررسی های سطحی و میزان تفکیک پذیری نانوذرات در حضور اورگانوسیلان استفاده شدهاست علاوه براین میزان انعطاف پذیری پوشش بوسیله تست جامی شدن مورد مطالعه قرارگرفته است نتایج نشان دادکه استفاده از ۱۰% وزنی اورگانوسیلان درفرمولاسیون پوشش باعث شده است که میزان تفکیک پذیری نانوذرات سریم نیترات در بهترین حالت صورتپذیرفته و بالاترین مقاومت به خوردگی پوشش دراین درصدوزنی از اورگانوسیلان حاصل گردد