سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید امیر الدین صدر نژاد – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
مسعود ضیائی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه،دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

با در نظر گرفتن تهدیدات تروریستی و خصمانه علیه کشور، بررسی عملکرد سازه ها در برابر انفجار از اهمیت به سزایی برخوردار است. یکی از مهمترین اعضای سازه ای که عملکرد کلی سازه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند اتصالات تیر به ستون هستند. عملکرد نامطلوب و خرابی این اتصالات می تواند باعث خرابی موضعی و در گام بعد بروز خرابی پیش رونده در سازه و فروریزی آن گردد. در این مقاله اثر بارگذاری انفجار بر عملکرد اتصالات تیر به ستون سپری پیچی مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع اتصال به وفور در سازه های فولادی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد. برای اطمینان از نتایج مدل سازی اجزای محدود ، د رابتدا صحت سنجی مدل با استفاده از نتایج یک تحقیق آزمایشگاهی انجام شده است. پس از اطمینان از دقت روش اجزای محدود در شبیه سازی رفتار اتصال، تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام گرفته است. به دلیل وجود تقارن تنها ۱/۸ از اتاق مورد مطالعه مدل سازی شده است. وزن ماده منفجر معادل ۱۵ کیلوگرم TNT در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که وقوع انفجار در داخل اتاق باعث بروز کمانش پیچشی در تیر می گردد. همچنین ملاحظه گردید که این نوع اتصال رفتار نسبتا شکل پذیری در برابر بارگذاری انفجار دارد.