سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید صداقت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در تحلیل سه بعدی سازه ها برای کاهش درجات ازادی فرض معمول بر این است که دیافراگم کف در صفحه خود بصورت کاملا صلب عمل می نماید دراین صورت دیافراگم کف در پلان خود تغییرشکلی ندارد و بصورت یک جسم کاملا صلب تنها حرکت انتقالی و چرخشی خواهد داشت و نیروهای جانبی به نسبت سختی اجزای قائم مقاوم بین آنها توزیع می گردد درصورتی که در بسیاری از موارد سقفهای ساختمان به صورت نیمه صلب عمل کرده و انعطاف پذیری نسبی آنها باعث می گردد که توزیع نیروهای جانبی زلزله بین عناصر مقاوم به نسبت سختی آنها صورت نگیرد. بنابراین فرض دیافراگم کاملا صلب دراین ساختمان ها باعث ایجاد خطا د رتحلیل و طراحی ساختمان می گردد این مسئله در سقفهایتیرچه ای که در یک جهت دارای صلبیت کمتری باشد و سازه های سخت مانند سازه های دارای دیوار برشی یا مهاربندی شده باعث طراحی غیر ایمن سازه بخصوص در عناصر قائم باربر جانبی می گردد.