سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف الله سعدالدین – استادیار دانشگاه سمنان
طاهره ابتدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی شجاع الدین – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

درخطوط انتقال آب جریانهای گذرای سریع یا ضربه قوچ دراثر تغییراتی آنی سرعت سیال و بطورعمده بواسطه بازوبسته شدن ناگهانی شیرها توقف یا شروع به کار پمپها پدید می آید و سبب افزایش و یا کاهش فشار درلوله می گردد و بصورت موجی مثبت و یا منفی با سرعتی که به سرعت موج موسوم است درطول لوله پیش می رود درسیستمهای انتقال سیالات لوله ها باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که درمقابل امواج حاصل مقاوم بوده و خوردگی ها و صدمات به حداقل ممکن برسد مدفون کردن لوله های انعطاف پذیر از جمله پلی اتیلن با توجه به گسترش استفاده از آنها درسالهای اخیر درخاک از طریق پارامترهای مختلف اثرات متفاوتی برروی نوسانات فشاری وارد برجداره لوله دارد خاک به عنوان یک مقاومت اضافه علاوه برجداره لوله دربرابر موج فشاری ایجاد شده عمل می کند و روی شکل موج ایجاد شده و فرایند مستهلک شدن آن تاثیر می گذارد دراین تحقیق با استفاده از مدل اجزای محدود لوله و خاک و مدلسازی اندرکنش خاک لوله توسط فنرهای الاستوپلاستیک اثر دفن کردن لوله های پلی اتیلن برروی نوسانات فشاری ناشی از ضربه قوچ و تاثیر پارامترهای مختلف ازقبیل عمق دفن قطر و جنس خاک اطراف و … برروی این پدیده بررسی شده است.