سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد زارع – دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا جوادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
شعبانعلی غلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

رودخانه یکی از اکو سیستم‌های طبیعی بود و محتوی موادی است که دارای منابع مهم طبیعی و انسانی می‌باشد. رودخانه نقش عمده‌ای را در جذب و حمل روان آب‌های حاصل از پس مانده های شهری ، صنعتی و کشاورزی بازی می‌کند. از میان آلاینده‌های رودخانه، شییرابه های حاصل از نفت زباله‌ها به روش لندفیل یکی از منابع مهم آلودگی رودخانه به شمار می‌رود. یکی از این مناطق در شهرستان نور باب شده است. به منظور بررسی اثر شیرابه ها بر روی کیفیت آب رودخانه حاجی ماهرود از پنج ایستگاه نمونه برداری استفاده گردید و ۱۱ قوس و شامل کربنات، بی‌کربنات، کلسیم، منیزیم، کلر ، EC ، سدیم، PH- TDS ، نیترات و SO4 به مدت یک سال و در چهار دوره زمانی بهار، تابستان، پاییز و زمستان مورد آزمایش قرار گرفت. سپس داده‌های حاصل از آزمایش نرمال سازی و از طریق آزمون تجزیه واریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد تمامی عناصر بین ایستگاه شاهد با سایر ایستگاه‌ها اختلاف معنی داری در غلظت وجود داشته و شیرابه ها کاملاً بر روی غلظت عناصر تأثیرگذار بوده‌اند. همچنین مقایسه غلظت عناصر با استاندارد EPA به منظور مصارف کشاورزی نشان داد که غلظت نیترات، SO4 و TDS بیشتر از حد استاندارد بود. همچنین در بعضی از عناصر خود پالایی رودخانه نتوانسته میزان آلودگی را کم کند که نشاندهنده وجود منابع آلاینده دیگری به غیر از شیرابه ها در طول مسیر رودخانه می‌باشد