سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی علیزاده اسلامی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی –
نسیم غفاری –
پروین علیزاده اسلامی –

چکیده:

رشد جمعیت، و گسترش فعالیت‌های صنعتی نیاز به منابع آبی را افزایش داده است. از منابع کمکی روان آب‌ها، آب‌های با طعم نامطلوب و فاضلاب‌های تصفیه شده می باشند، که در این میان استفاده مجدد از فاضلاب شهری با توجه به صرفه جویی در هزینه ها، و جلوگیری از دفع فاضلاب به محیط زیست به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از بحران آبی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. اخیراً استفاده از امواج مایکروویو به عنوان یک تکنولوژی نوین در پروژه های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه تاثیر استفاده از امواج مایکروویو به تنهایی و نیز همراه با سایر روشهای تصفیه همچون بهره گیری از کاتالیست ها، اکسیداسیون، فرآیندهای فتوشیمیایی با اشعه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتا پارامترهای موثر در این روش بیان شده است.