سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عفت شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی دانشکده فناوریهای نوین دانش
علی ریاحیمدوار – استاد یار گروه بیوتکنولوژی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و
سلماز سرحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی دانشکده فناوریهای نوین دانش

چکیده:

گیاهان متابولیت های اولیه و ثانویه زیادی را تولید می کنند، گیاهان اولین داروها برای بشر بودند. با وجود پیشرفت های مدرن داروهای شیمیایی با ترکیبات پیچیده برای درمان بیماریها، گیاهان دارویی بعنوان یک وسیله مهم برای درمان بیماریها باقی مانده اند. بسیاری از متابولیت های ثانویه گیاهی دارای ارزش دارویی هستند. فورسکولین مهمترین ماده موثره گیاه حسن یوسف یک ماده دارویی با ارزش که برای درمان بیماری های زیادی از جمله: آسم ، بی نطمی های قلبی و تنفسی و …استفاده می شود. در این تحقیق اثر الیسیتور غیره زنده روی بر میزان بیوسنتز فورسکولین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلطت های مورد استفاده الیسیتور روی اثر متفاوتی بر میزان بیوسنتز این ترکیب دارد بطوریکه بیشترین میزان بیوسنتز در غلظت ۲۵ میکرومولار و کمترین مقدار فورسکولین در غلظت ۲۰۰ میکرومولار الیسیتور روی مشاهده شد. در مجموع پیشنهاد می شود که این فلزات با ایجاد شرایط تنش باعث تحریک سیستم دفاعی گیاه می شوند، بنابراین با تحت تاثیر قرار گرفتن ژن‌های درگیر در این سیستم، میزان فورسکولین که نوعی دیترپی است، افزایش می یابد. اگر چه بسیاری از این فلزات برای گیاهان لازم و ضروری می باشند اما غلظت‌های بالای این عناصر برای گیاهان سمی می باشد زیرا باعث ایجاد تنش اکسیداتیو و آسیب به گیاهان می شوند. با توجه به اینکه دی ترپنوئیدها نقش دفاعی برای گیاهان دارند و از آنجایی که فورسکولین یک دیترپن می باشد افزایش آن در غلظت های پایین می تواند به این دلیل باشد که جذب فلزات سنگین باعث تحریک بیان ژن مربوط به سیستم دفاعی می شود و در نتیجه تولید ماده فورسکولین افزایش می یابد.