سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم
محمود دژم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالرسول ذاکرین – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

بشر از ابتدای شروع کشت و زرع خود هموره با مشکل حضور گیاهان مزاحم یا همان علفهای هرز مواجه بوده است به دنبال رهیافتهای جدیدی که روز به روزدر اثر پیشرفتهای دانش بشری در جهت تامین سلامت بشر جامعه انسانی ارائه می گردد امروزه استفاده از پتانسیل آللوپاتی گیاهان مختلف به عنوان روشی بیولوژیک درمدیریت علفهای هرز معرفی می گردد از این رو در پژوهشی نقش پتانسیل اللوپاتیک دو گونه زیره سبز و زیره سیاه ایرانی وهمچنین ماده موثره موجود در اسانس این دو گیاه در رشد رویشی چهار نمونه علف هرز شایع در استان فارس خاکشیر گاوی، چچم چمنی، یولاف وحشی خردل وحشی موردبررسی قرارگرفت . غلظت های اسانس مورد استفاده دراین آزمایش عبارت بودند از ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۲۵۰ و ۱۲۵ppm که گلدانهای شاهد با آب مقطر و حلال اسانس محلول پاشی گردیدند. نتایج حاکی از افزایش خسارت به علفهای هرز از طریق کاهش شادابی، کاهش طول اندام گیاهی و کاهش کلروفیل طی مراحل مختلف افزایش غلظت اسانس بود.