سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه خاقانی –
زهرا گل نیا –
علی دوست محمدی –
وحید معینی –

چکیده:

یکی ازمعایب سیمانهای گلاس آینومر به عنوان موادترمیمی مورد استفاده دردندانپزشکی خواص مکانیکی نه چندان مطلوب این مواد است هدف ازاین پژوهش بهینه سازی و بهبود خواص مکانیکی این سیمان ها به کمک افزودن نانوذرات فلوئورآپاتیت بود جز سرامیکی سیمان گلاس اینومر به روش ذوبی و نانوذرات فلوئور آپاتیت با استفاده از فرایند سل ژل ساخته ودرمقادیروزنی ۱و۳و۵و۷ به پودرگلاس آینومر افزوده شد برای مطالعه و بررسی اندازه مورفولوژی و ریزساختارکامپوزیت سیمان گلاس آینومر حاوی نانوذرات فلوئورآپاتیت ازمیکروسکوپ الکترونی sem و از آزمون توزیع انرژی EDX بهره گرفته شد اندازه و شکل نانوذرات به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM بررسی شد آزمون پراش پرتوایکس XRD هم به منظور مشخص کردن ترکیب فازی درکامپوزیت حاصل انجام شد درنهایت آز آزمون استحکام فشاری به منظور سنجش و تعیین استحکام فشاری نمونه ها استفاده شد.